Palimpsest

СПИСЪК НА НАУЧНИЯ КОЛЕКТИВ

д-р Инна Димитрова

УниБИТ

Ръководител на проекта

ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ:

Ръководител на проекта, организация и управление на дейностите, сумиране на резултатите; лингвистичен и палеографски анализ 

georgi dimitrov

проф. д-р Георги Димитров

УниБИТ

Член на екипа

ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ:

Компютърна обработка и разработване на софтуер.

krasimira aleksandrova

доц. д-р Красимира Александрова

УниБИТ, НБКМ

Член на екипа

ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ:

Проучване, анализ на филологически и кодикологични данни.

katia rasheva

доц. д-р Катя Рашева-Йорданова

УниБИТ

Член на екипа

ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ:

Мултиспектрално заснемане, създаване на интернет платформа.

iskra cvetanska

гл. ас. д-р инж. Искра Цветанска – Цекова

УниБИТ

Член на екипа

ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ:

Осъществяване на спектрометричен анализ.

гл. ас. д-р Бояна Минчева

НБКМ

Член на екипа

ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ:

Подбор на ръкописи, кодикологично изследване.

ас. д-р Ясена Чантова

УниБИТ

Член на екипа

ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ:

Изграждане на семантичен модел за социализация и популяризиране на проектната дейност.

докторант Габриела Ангелова

УниБИТ

Член на екипа

ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ:

Създаване на класификационни регистри и база данни от ръкописи.