Palimpsest

Гл. ас. д-р Деян Лесигярски

Участие в организиран по линия на проекта международен семинар „Интердисциплинарно изследване на славянски ръкописи – проблеми и перспективи“, София, 14-15.11.2023 г.

Към видео ресурса

Проф. Манфред Шрайнер

Участие в организиран по линия на проекта международен семинар „Интердисциплинарно изследване на славянски ръкописи – проблеми и перспективи“, София, 14-15.11.2023 г.

Към видео ресурса

Heinz Miklas, Simon Brenner, Manfred Schreiner, Guadalupe Piñar

Участия в конференции