Palimpsest

Студенти и преподаватели възстановяват древен ръкопис в УниБИТ

БТА

Към оригинала

Методи и техники за мултиспектрално, XRF и спектрографско заснемане на ръкописи и компютърна обработка на изображения

УниБИТ

Към оригинала

В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ бе проведена работна среща по проект „Интердисциплинарни методи и средства за изследване на ръкописни паметници“

НБКМ

На 22 март 2022 г. в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" бе проведена работна среща по проект "Интердисциплинарни методи и средства за изследване на ръкописни паметници". Пред участниците от международния екип бяха представени три ръкописа от фондовете на НБКМ, изписани върху пергамент.

Към оригинала

Студенти и преподаватели възстановяват древен ръкопис

Православие

Три ръкописа, изписани повторно върху заличената основа на други по-стари текстове и върху пергамент, бяха представени пред специалисти от виенския Център за образен и материален анализ на обекти от културното наследство – CIMA в рамките на научно-приложен семинар по проект „Интердисциплинарни методи в изследване на ръкописни паметници“. Реликвите се съхраняват във фондовете на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, която също е партньор по проекта.

Към оригинала

УниБИТ обменя опит с австрийски специалисти в рамките на проекта „Интердисциплинарни методи и средства за изследване на ръкописни паметници“

БТА

Екип от български учени от Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" са провели работна среща във Виена с австрийски специалисти от местния Център за образен и материален анализ на обекти от културното наследство – CIMA под ръководството на учените Манфред Шрайнер и Симон Бренер, съобщиха от екипа на висшето училище.

Към оригинала

УниБИТ обменя опит с австрийски специалисти в рамките на проекта „Интердисциплинарни методи и средства за изследване на ръкописни паметници“

La Science

Екип от български учени от Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" са провели работна среща във Виена с австрийски специалисти от местния Център за образен и материален анализ на обекти от културното наследство – CIMA под ръководството на учените Манфред Шрайнер и Симон Бренер, съобщиха от екипа на висшето училище.Във фокуса на дискусиите по време на тридневната среща (5-8 декември 2022 г.) в лабораторията към Виенския технически университет са били съхраняваните в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" палимпсести (ръкописи, при които първоначалният текст е напълно или частично заличен, бел.р.). Ръкописите, изписани повторно върху заличената основа на други по-стари текстове (на пергамент), се нуждаят от специфичен подход и методология за анализ.

Към оригинала