Palimpsest

Students and lecturers restore an ancient manuscript at ULSIT

BTA

The team of scientists, PhD students from ULSIT, and visiting lecturers from Austria have revitalised ancient palimpsests. The University made this announcement.

Към оригинала

Methods and Techniques for Multispectral, XRF and Spectrographic Imaging of Manuscripts and Computer Image Processing.

ULSIT

Към оригинала

Sts. Cyril and Methodius National Library

НБКМ

On 22nd March 2022, a workshop was held at the Sts. Cyril and Methodius National Library for the project, "Interdisciplinary Methods and Tools for the Study of Manuscript Monuments." The international team members were presented with three parchment documents from the National Library collections for review.

Към оригинала

Студенти и преподаватели възстановяват древен ръкопис

Православие

Три ръкописа, изписани повторно върху заличената основа на други по-стари текстове и върху пергамент, бяха представени пред специалисти от виенския Център за образен и материален анализ на обекти от културното наследство – CIMA в рамките на научно-приложен семинар по проект „Интердисциплинарни методи в изследване на ръкописни паметници“. Реликвите се съхраняват във фондовете на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, която също е партньор по проекта.

Към оригинала

УниБИТ обменя опит с австрийски специалисти в рамките на проекта „Интердисциплинарни методи и средства за изследване на ръкописни паметници“

БТА

Екип от български учени от Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" са провели работна среща във Виена с австрийски специалисти от местния Център за образен и материален анализ на обекти от културното наследство – CIMA под ръководството на учените Манфред Шрайнер и Симон Бренер, съобщиха от екипа на висшето училище.

Към оригинала

УниБИТ обменя опит с австрийски специалисти в рамките на проекта „Интердисциплинарни методи и средства за изследване на ръкописни паметници“

La Science

Екип от български учени от Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" са провели работна среща във Виена с австрийски специалисти от местния Център за образен и материален анализ на обекти от културното наследство – CIMA под ръководството на учените Манфред Шрайнер и Симон Бренер, съобщиха от екипа на висшето училище.Във фокуса на дискусиите по време на тридневната среща (5-8 декември 2022 г.) в лабораторията към Виенския технически университет са били съхраняваните в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" палимпсести (ръкописи, при които първоначалният текст е напълно или частично заличен, бел.р.). Ръкописите, изписани повторно върху заличената основа на други по-стари текстове (на пергамент), се нуждаят от специфичен подход и методология за анализ.

Към оригинала